Druki do pobrania

Pełna obsługa księgowa

 • Ewidencja przebiegu pojazdu – Pobierz
 • Polecenie wyjazdu służbowego – Pobierz
 • Kasa przyjmie KP – Pobierz
 • Kasa wyda KW – Pobierz
 • Raport kasowy – Pobierz
 • Umowa użyczenia samochodu do celów służbowych przez pracownika – Pobierz
 • Umowa użyczenia samochodu do celów służbowych przez zleceniobiorcę – Pobierz
 • Ewidencja korekt kasa fiskalna – Pobierz
 • Faktura VAT korekta – Pobierz
 • Nota korygująca – Pobierz
 • OT – przyjęcie środka trwałego do używania – Pobierz
 • Protokół inwentaryzacji kasy – Pobierz
 • Arkusz spisu z natury – Pobierz
 • Karta ewidencji czasu pracy – Pobierz
 • Oświadczenie w celu zastosowania podwyższonych kosztów – Pobierz
 • Ewidencja liczby godzin do umowy zlecenia – Pobierz
 • Oświadczenie do umowy zlecenie – Pobierz
 • Oświadczenie zleceniobiorcy/pracownika dla celów podatkowych – Pobierz