Kadry i płace

Doświadczenie, Wiedza, Umiejętności

 • prowadzimy akta osobowe pracownika
 • sporządzamy dokumentację kadrową
 • monitorujemy terminy obowiązków związanych ze stosunkiem pracy
 • ewidencjonujemy i rozliczamy urlopy, zwolnienia lekarskie i inne nieobecności
 • wprowadzamy i aktualizujemy w systemie ZUS informacje o podleganiu ubezpieczeniom i ich ustaniu oraz umowy o dzieło
 • naliczamy wynagrodzenia z tytułu umów o pracę,
 • rozliczamy umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • rozliczamy składki z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, FP, FGŚP oraz FEP
 • sporządzamy deklaracje rozliczeniowe do ZUS
 • sporządzamy karty wynagrodzeń pracownika oraz zaświadczenia kadrowo-płacowe
 • sporządzamy roczne deklaracje podatkowe PIT i ZUS
 • dodatkowo doradzamy w zakresie zasad składkowania i opodatkowania umów z pracownikami
 • na zlecenie przygotowujemy umowy z pracownikami i pozostałe dokumenty kadrowe