Księgi rachunkowe

Księgi handlowe, pełna księgowość w Olsztynie

ksiegi-rachunkowe-599x240

 • opracowujemy zakładowy plan kont i politykę rachunkowości dostosowaną do formy działalności
 • sprawdzamy dokumenty pod względem formalnym i rachunkowym
 • dekretujemy i księgujemy dokumenty
 • prowadzimy ewidencję zakupu i sprzedaży VAT
 • sporządzamy deklaracje podatkowe i pliki JPK_VAT oraz przesyłamy je do urzędu skarbowego
 • ustalamy zaliczki na podatek CIT, PIT
 • prowadzimy i uzgadniamy rozrachunki z kontrahentami
 • przygotowujemy raporty o należnych podatkach do US oraz należnych składkach do ZUS
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych
 • sporządzamy sprawozdania finansowe
 • na zlecenie sporządzamy pisma oraz sprawozdania statystyczne i PFRON
 • na zlecenie sporządzamy sprawozdania statystyczne i PFRON sporządzamy deklaracje na podatek od nieruchomości
 • reprezentujemy klienta przed organami kontroli skarbowej i ZUS