Druki do pobrania

Pełna obsługa księgowa

  • Ewidencja przebiegu pojazdu – Pobierz
  • Polecenie wyjazdu służbowego – Pobierz
  • Kasa przyjmie KP – Pobierz
  • Kasa wyda KW – Pobierz
  • Raport kasowy – Pobierz
  • Umowa użyczenia samochodu do celów służbowych przez pracownika – Pobierz
  • Umowa użyczenia samochodu do celów służbowych przez zleceniobiorcę – Pobierz
  • Ewidencja korekt kasa fiskalna – Pobierz
  • Faktura VAT korekta – Pobierz
  • Nota korygująca – Pobierz
  • OT – przyjęcie środka trwałego do używania – Pobierz
  • Protokół inwentaryzacji kasy – Pobierz
  • Arkusz spisu z natury – Pobierz
  • Karta ewidencji czasu pracy – Pobierz
  • Oświadczenie w celu zastosowania podwyższonych kosztów – Pobierz
  • Ewidencja liczby godzin do umowy zlecenia – Pobierz
  • Oświadczenie do umowy zlecenie – Pobierz
  • Oświadczenie zleceniobiorcy/pracownika dla celów podatkowych – Pobierz