Instrukcja składania sprawozdania finansowego do KRS

Poradnik przedsiębiorcy

Żeby wysłać sprawozdanie finansowe do KRS należy posiadać trzeba posiadać certyfikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany EPUAP.

Profil zaufany można założyć w urzędach skarbowych, wojewódzkich, oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konsulatach, placówkach bankowych, a także niektórych bankach obsługujących konta bankowe on-line.

Jeśli już posiadamy profil zaufany lub certyfikowany podpis elektroniczny, należy założyć konto w systemie S24 ministerstwa sprawiedliwości adres: https://ekrs.ms.gov.pl/s24/

Jeśli konto wcześniej było założone np. w celu założenia spółki, to należy się na nie zalogować, ewentualnie dla kont założonych przed 15.03.2018 będzie potrzebna ich autoryzacja certyfikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym EPUAP.

Jeszcze kwestie techniczne:
– w systemie winna być zainstalowana aktualna wersja JAWA JRE
W celu instalacji środowiska JAVA JRE w systemie Windows, należy:
1. Otworzyć przeglądarkę i wpisać adres https://www.java.com/download/
2. Po otworzeniu strony kliknąć przycisk na poniższym rysunku „Bezpłatne pobieranie oprogramowania Java

– system operacyjny nie może być starszy niż Windows 7
– przeglądarka internetowa Internet Explorer nie powinna być starsza niż w wersji 11

Należy przygotować podpisane sprawozdania finansowe oraz jego zatwierdzenia w formie skanów – UWAGA – oddzielnie każdy plik:
– bilans
– rachunek zysków i strat
– wprowadzenie oraz informacje dodatkowe
– zestawienie zmian w kapitale własnym (jeśli jest sporządzane)
– rachunek przepływów pieniężnych (jeśli jest sporządzane)
– sprawozdanie z działalności (jeśli jest sporządzane)
– uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
– uchwała o podziale wyniku finansowego
– sprawozdanie biegłego rewidenta (jeśli dotyczy)

Po zalogowaniu się na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/home wybieramy trzecią kolumnę – Bezpłatne składanie dokumentów finansowych

 

A następnie – zaloguj się

 

Następnie wybieramy pierwszą kolumnę: Przygotowanie i składanie zgłoszeń

Krok 1 – wpisujemy numer KRS podmiotu, dla którego chcemy złożyć dokumenty

Krok 2 – dane podmiotu zostaną automatycznie uzupełnione – klikamy dalej

Krok 3 – uzupełniamy „Nazwa robocza zgłoszenia” – dowolnie przez nas wybrana

Wpisujemy okres, za jaki są składane dokumenty np. 01-01-2017; 31-12-2017

Wybierz rodzaj zgłoszenia: składanie sprawozdań finansowych i innych dokumentów (druga opcja jest dla grup kapitałowych)

Dodaj dokument :
„Rodzaj dokumentu”

Roczne sprawozdania finansowego – ten rodzaj dla każdego dokumentu ze sprawozdania finansowego oddzielnie,
dalej dodajemy nazwę dokumentu spośród: bilans, rachunek zysków i strat, Informacja dodatkowa lub z pozostałych dwóch, poprzez komendę „+Wybierz plik”

Następnie załączamy plik PDF wybranego rodzaju dokumentu

Tak samo należy załączyć sprawozdanie z działalności oraz uchwały:
– uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
– uchwała o podziale wyniku finansowego

Krok 3 – dalszy ciąg

Pojawiają się okno z danymi firmy oraz zdanie „ Oświadczenie osoby (osób) podpisującej zgłoszenie. Oświadczenie będzie podpisane razem ze zgłoszeniem”. Pod tym zdaniem jest wykaz załączonych dokumentów oraz dwa kółka. Dla każdego dokumentu należy kliknąć „Oryginał dokumentu został podpisany przez kierownika jednostki…”
Przechodzimy dalej

Krok 4

Należy na dole ekranu wybrać „Zapisz” – wtedy zapisują się wprowadzone zmiany.

Następnie wybieramy „weryfikuj”, żeby program sprawdził poprawność wypełnionego formularza.

Potem trzeba wybrać poprzez zaznaczenie kwadrata osobę, która podpisuje wniosek, tj. ta, która jest zalogowana. W ostatniej kolumnie „Akcje” wybieramy „Podpisz ePUAP”.

Przekieruje nas na stronę ePUAP, gdzie trzeba wpisać swoje dane – Zaloguj mnie. W prawym górnym rogu wybierz „Podpisz profilem zaufanym”. Na telefon przyjdzie kod, który trzeba wpisać, a następnie kliknąć „Autoryzuj i podpisz dokument”.

Po autoryzacji dokumentu, powinniśmy zostać przekierowani spowrotem. W koku4 powinna znaleźć się informacja „Status zgłoszenia” – podpisane.

Na dole ekranu jest polecenie „Wyślij zgłoszenie do repozytorium DF”, które klikamy. Na niebiesko powinna się ukazać informacja, że zgłoszenie zostało wysłane .

W okienku „Przegląd złożonych zgłoszeń” po wpisaniu numeru KRS powinno się pojawić wysłany przez nas dokument.

Na adres e-mail przyjdzie powiadomienie o zgłoszeniu dokumentów.

Wszelkie komunikaty związane z wnioskiem będą przychodziły na skrzynkę mailową.