O nas

Doświadczenie, Wiedza, Umiejętności

Nasz zespół pracuje pod kierunkiem biegłego rewidenta posiadającego wieloletnie doświadczenie zawodowe

 

  • od 2002 roku uczestniczymy w badaniach sprawozdań finansowych
  • od 2008 roku sporządzamy skonsolidowane sprawozdania finansowe dla grup kapitałowych
  • sporządzamy wyceny przedsiębiorstw dla firm z województwa warmińsko-mazurskiego oraz podmiotów z innych regionów

 

Przygotowywaliśmy i realizowaliśmy projekty dofinansowane ze środków UE m. in. z programów

 

  • Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (RPO WiM)
  • Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

 

W ramach zleconych prac reprezentujemy naszych klientów przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Kontroli Skarbowej, ZUS, NIK oraz urzędami administracji państwowej.