Księgi podatkowe

Doświadczenie, Wiedza, Umiejętności

Książka przychodów i rozchodów

 

księgi podatkowe:

  • prowadzimy podatkową księgę przychodów i rozchodów
  • prowadzimy ewidencję przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • prowadzimy ewidencję zakupu i sprzedaży VAT
  • rozliczamy oraz sporządzamy deklaracje VAT, VAT UE
  • obliczamy zaliczki na podatek dochodowy
  • prowadzimy rozliczenia z ZUS
  • przygotowujemy raporty o należnych podatkach do US oraz należnych składkach do ZUS
  • prowadzimy ewidencje wyposażenia oraz środków trwałych
  • sporządzamy roczne zeznania podatkowe PIT
  • na zlecenie doradzamy w zakresie wyboru formy i zasad opodatkowania