Kadry i płace

Doświadczenie, Wiedza, Umiejętności

podatki-599x240

kadry i płace

  • naliczamy wynagrodzenia z tytułu umów o pracę,
  • rozliczamy umowy zlecenia i umowy o dzieło
  • rozliczamy składki z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, FP, FGŚP oraz FEP
  • sporządzamy deklaracje rozliczeniowe do ZUS
  • sporządzamy karty wynagrodzeń pracownika
  • sporządzamy roczne deklaracje PIT
  • prowadzimy akta osobowe pracownika
  • dodatkowo doradzamy w zakresie zasad składkowania i opodatkowania umów z pracownikami
  • na zlecenie przygotowujemy umowy z pracownikami i pozostałe dokumenty kadrowe